Výběr správné velikosti střešního světlíku

Při výběru správné velikosti světlíku je nutné zohlednit účel a architektonické řešení místnosti, osobní nároky na množství požadovaného světla a intenzitu větrání.

Obecně pro zajištění dostatečného prosvětlení místnosti platí pravidlo, aby prosklená plocha světlíku tvořila minimálně 10% podlahové plochy místnosti. Tabulka znázorňuje, jakou velikost světlíku do ploché střechy je vhodné vybrat pro místnost s podlahovou plochou v m2.

Doporučené velikosti světlíku

Pro větrání prostorů ploché střechy je nabízen elektricky otevíravý světlík VELUX CVP.

Stavební otvor pro montáž světlíku

Ostění a stavební otvor světlovodu

Technické údaje světlíku

Technické údaje světlíku

Poslední aktualizace 28. 10. 2021